Prehľad uskutočnených ročníkov

TKK 2010

1. ročník TKK
téma: Kresťanská kultúra

TKK 2011

2. ročník TKK
Téma: Kresťanskú kultúru tvoria ľudia prostredníctvom spomienok, ale aj pohľadom do budúcnosti.

TKK 2012

3. ročník TKK
Téma: Preži s nami Týždeň kresťanskej kultúry - mozaiku radosti zo života

TKK 2013

4. ročník TKK
Téma: Sme Božími vyslancami v dnešnom svete

TKK 2014

5. ročník TKK
Téma: Obnovovať zmluvu

TKK 2015

6. ročník TKK
Téma: Tajomstvo nového života

TKK 2016

7. ročník TKK
Téma: Dobrá rada nad zlato

TKK 2017

8. ročník TKK
Téma: V znamení pokoja a pravdy

TKK 2018

9. ročník TKK
Téma: 100 rokov od vzniku ČSR

TKK 2019

10. ročník TKK
Téma: Hľadáme múdrosť života

TKK 2020

11. ročník
Téma: Rešpektovať a prekračovať hranice