Týždeň kresťanskej kultúry

Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým kultúrnym festivalom s históriou od roku 2009, kedy sa konal nultý ročník. Organizujú ho Inštitút Communio, n. o. a EKUZA.

Cieľom podujatia je približovanie významných udalostí našej histórie, života a diela významných osobností a hlavne sprítomňovanie myšlienkového presahu uvedených udalostí a tvorby do našej kultúrnej prítomnosti. Chceme prehlbovať spoluprácu kultúrnych inštitúcií s cirkevnými, občianskymi a záujmovými subjektmi. Zároveň podporiť spoluprácu jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, šíriť konfesionálnu toleranciu a ekumenizmus.