Týždeň kresťanskej kultúry 2020

Týždeň kresťanskej kultúry je multižánrovým kultúrnym festivalom s históriou od roku 2009, kedy sa konal nultý ročník. Organizujú ho Inštitút Communio, n. o. a EKUZA.

Cieľom podujatia je približovanie významných udalostí našej histórie, života a diela významných osobností a hlavne sprítomňovanie myšlienkového presahu uvedených udalostí a tvorby do našej kultúrnej prítomnosti. Chceme prehlbovať spoluprácu kultúrnych inštitúcií s cirkevnými, občianskymi a záujmovými subjektmi. Zároveň podporiť spoluprácu jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, šíriť konfesionálnu toleranciu a ekumenizmus.

Inštitút Communio (www.icommunio.sk) je nezisková organizácia, založená v roku 2010. Pôsobí v Žiline. Do jej portfólia patria okrem Týždňa kresťanskej kultúry aj ďalšie aktivity ekumenického charakteru - vydáva mesačník Naša Žilinská diecéza (náklad 6000 kusov),organizuje diskusie na duchovné a spoločenské témy.

Ekuza je neformálne združenie cirkví pôsobiacich v Žiline. Vzniklo v roku 1999. Okrem Týždňa kresťanskej kultúry každoročne organizuje v meste Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, modlitby za mesto počas Staromestských slávností alebo modlitby žien.