Kontakt

Inštitút Communio, n.o.
Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina


Dušan Václav, 
riaditeľ festivalu
+421 904 164 223

icommunio@gmail.com

Lokality podujatí TKK

Diecézne centrum
Jána Kalinčiaka 1
Žilina