Program 12. ročníka TKK24. september

14:30, 16:30 / Katedrála Najsvätejšej Trojice

Katedrála zblízka

V sobotu 24 septembra otvorí svoje dvere katedrála nielen pre duchovný, ale aj estetický zážitok - sprevádzaná prehliadka v dvoch vstupoch o 14:30 a 15:30.

25. september

08:00, 12:00 / Pastoračné centrum N3, Žilina

Prezentácia archeologických nálezov

Prezentácia archeologických a antropologických nálezov z výskumov katedrály

25. september

08:30, 09:30 / Katolícky dom, Žilina

Sv. omša s ekumenickým príhovorom

26. september

17:00, 19:00 / Diecézne centrum, Žilina

Vernisáž výstavy

Výstavu drevorezieb Jaroslava Mieresa si bude možné pozrieť až do konca októbra.

27. september

17:00, 18:30 / Diecézne centrum, Žilina

Diskusia Duchovné Slovensko 2030

Július Slovák, riaditeľ projektu Godzone a Marián Kaňuch, evanjelický farár.

27. september

19:30, 20:30 / Evanjelický kostol, Žilina

Chvály

Chvály vedené spoločenstvom ESPÉ

28. september

15:00, 16:00 / Diecézne centrum, Žilina

Strom pokoja - Tree of peace

4. výročie medzinárodnej iniciatívy

28. septembra

15:30, 16:30 / Katedrálne námestie, Žilina

Verejné čítanie Biblie

29. september

17:00, 18:30 / Krajská knižnica, Žilina

Prednáška Martina Kováča: Menej známi štúrovci

Spoznajte príbeh Augusta Roya, ktorý obetavo pracoval na pozdvihnutí životnej úrovne podjavorinského ľudu.

30. september

10:00, 14:00 / Mariánske námestie, Žilina

Charitatívne podujatie

30. september

17:00, 18:30 / Centrum podpory, Žilina

Diskusia v záhrade

Diskusia Jána Hrkúta v záhrade Centra podpory na Kuzmányho ulici

2. október

14:00, 15:00 / Kostol sv. Heleny, Stránske

Turistika so sv. omšou

Svätá omša v priestoroch zrúcaniny gotického Kostola sv. Heleny v Stránskom

28. - 30. september

09:00, 14:00 / Pastoračné centrum N3, Žilina

Doma u Mikuláša

Divadelné stretnutie o tom, kto je pravý Mikuláš. Info a registrácia: Jozef Abafi 0905 224 877