Program 14. ročníka TKK16. máj

10:00 / Pri Katedrále Najsvätejšej Trojice, Žilina

Charitná kaviareň

Charitná kaviareň vás čaká s kávou a koláčikom, výstavou fotografií z charitného prostredia, pripravené sú tvorivé workshopy a iné.
16:30 / Pri Katedrále Najsvätejšej Trojice, Žilina

Diskusia: Kresťanskí influenceri

Hostia: Jose Calvo a Ján Máhrik z Cirkvi Bratskej a saleziánska sestra Lamiya Jalilova.

17. máj

10:00 / Pri Katedrále Najsvätejšej Trojice, Žilina

Charitná kaviareň

Charitná kaviareň vás čaká s kávou a koláčikom, výstavou fotografií z charitného prostredia, pripravené sú tvorivé workshopy a iné.
18:00 / Evanjelický kostol, Žilina

Koncert Nebojme sa, lebo Pán je tu

Organ: Marta Gáborová, trúbka: Radoslav Müller, spevácky zbor Misericordia z Hájika, spevokol pri CZ ECAV

18. máj

10:00 / Pri Katedrále Najsvätejšej Trojice, Žilina

Charitná kaviareň

Charitná kaviareň vás čaká s kávou a koláčikom, výstavou fotografií z charitného prostredia, pripravené sú tvorivé workshopy a iné.
15:30 / Katedrálne námestie, Žilina

Verejné čítanie Biblie

Tradičné ekumenické verejné čítanie Biblie.

19. máj

16:00, 17:00 / Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina

Múdrosť v dejinách Žiliny

Sprevádzaná prehliadka katedrály; rezervácia miest na telefónnom čísle 0905 224 877.
19:00 / Pri Katedrále Najsvätejšej Trojice, Žilina

Koncert Anežky Kadášovej: Spievaj, vietor

20. máj

10:30 / Strečno - Špicák

Turistika + sv. omša

16:00, 17:00 / Katedrála Najsvätejšej Trojice

Múdrosť v dejinách Žiliny

Sprevádzaná prehliadka katedrály; rezervácia miest na telefónnom čísle 0905 224 877.
17:00 / Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Rosina

Koncert speváckeho zboru Ozvena

19:00 / Farský kostol sv. Ladislava, Rajec

Koncert

21. máj

08:30 / Katolícky dom, Žilina

Svätá omša s ekumenickým príhovorom

16:00, 17:00 / Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina

Múdrosť v dejinách Žiliny

Sprevádzaná prehliadka katedrály; rezervácia miest na telefónnom čísle 0905 224 877.

22. máj

17:00 / Diecézne centrum, Žilina

Prezentácia knihy Márie Letzovej: Žofia Bosniaková - život, dielo a úcta v 17. - 19. storočí

Prezentácia vedeckej monografie.

23. máj

09:00, 10:30 / Pastoračné centrum, Žilina - Hájik

Muzilienka

Hudobno-pohybové dielne pre 1,5 – 3 ročné deti s rodičom. Je potrebné sa vopred prihlásiť (email: krusima@gmail.com).
17:00 / Diecézne centrum, Žilina

Vernisáž výstavy obrazov Daniely Bílkovej: Tu žijem, tu tvorím

Jej tvorba pozostáva prevažne z obrazov hradov, lesov, lúk, pamiatok z okolia Žiliny.