Program 15. ročníka TKK 202425. máj - sobota

18:30 / Farský kostol sv. Ladislava, Rajec

Koncert

Účinkujú Michaela Kubištelová – soprán, Anna Brezániová – klarinet, Nazar Spas – lesný roh, Agáta Berki – organ, Michael Berki – klavír.

26. máj - nedeľa

08:30 / Katolícky dom, Žilia

Svätá omša s ekumenickým príhovorom

16:00 / Farský kostol Panny Márie Lasaletskej, Považská Bystrica

Organový koncert

Dramaturgia: Marta Gáborová

27. máj - pondelok

17:00 / Diecézne centrum, Žilina

Diskusia: Uzdravenie sebahodnoty na úrovni duše, tela, i ducha

Registrácia: registracia.ester@gmail.com
17:00 / Katedrála Najsvätejšej Trojice, Žilina

Múdrosť v dejinách Žiliny

Sprevádzaná prehliadka katedrály; rezervácia miest na telefónnom čísle 0905 224 877.

28. máj - utorok

15:00 / Farský Kostol Narodenia Panny Márie, Omšenie

Organový koncert

Dramaturgia: Marta Gáborová
17:00 / Diecézne centrum, Žilina

Vernisáž výstavy Andrey Hellovej: Na perutiach svetla

Kurátor výstavy: akademický maliar Stanislav Lajda

29. máj - streda

10:00 / Katedrálne námestie, Žilina

Charitné podujatie

Diecézna charita Žilina predstaví svoju činnosť a mnohé iné projekty pre pomoc núdznym okolo nás
15:30 / Katedrálne námestie, Žilina

Verejné čítanie Biblie

Ekumenické verejné čítanie biblickej Knihy Rút
18:00 / Evanjelický kostol, Žilina

Koncert

Koncert speváckych zborov Misericordia, Spevokol CZ Žilina a organistky Marty Gáborovej

30. máj - štvrtok

16:30, 19:15 / Veža Katedrály Najsvätejšej Trojice, Žilina

Koncert Spozastola: Piesne z Lišova

Staré piesne z hontianskej dediny Lišov predstaví speváčka Ela Bodnárová a zoskupenie Kraľovany
18:00 / ESCAPEclub - Malá scéna Domu odborov, Žilina

Má viera v 21. storočí ešte stále zmysel?

Rozhovor s diskusiou

31. máj - piatok

19:00 / Pri Katedrále Najsvätejšej Trojice, Žilina

Koncert: Anežka Sňahničanová: Ó, Svetlo

Spev, gitara: Anežka Sňahničanová, klavír: Jakub Žiak

2. jún - nedeľa

11:30 / Teplička nad Váhom

Sadenie pamätného stromu

Na počesť Žofie Bosniakovej
15:30 / Farský kostol sv. Kataríny Alexandrijskej, Rosina

Organový koncert

Dramaturgia: Marta Gáborová
17:00 / Farský kostol Božieho milosrdenstva, Žilina - Hájik

Organový koncert

Dramaturgia: Marta Gáborová

3. jún - pondelok

09:00, 10:30 / Pastoračné centrum, Žilina – Hájik

Muzilienka

Hudobno-pohybové dielne pre 1,5 – 3 ročné deti s rodičom. Je potrebné sa vopred prihlásiť (email: krusima@gmail.com